100 finska optiker

Finlands 100 år till ära är vi också 100 stycken! #100optiker

Fenno Optik

Fenno Optik är grundat år 2008 av finska optikerföretagare som en grupp optikerföretag som vill särskilja sig genom att erbjuda tjänster och produkter av hög kvalitet och koncentrera sig på de bästa lösningarna med kunden i fokus istället för invecklade rabattkampanjer. 

www.fennooptiikka.fi


Näköasiantuntijat - Synspecialisterna

Synspecialisterna är ett butiksnätverk grundat och ägt av finska optikerföretagare med fokus på hög kompetens och en vilja och kunskap att erbjuda bra seende med produkter av bästa kvalitet samt friska ögon genom tjänster för undersökning och förebyggande av ögonhälsa.

www.nakoasiantuntija.fi


100 privata inhemska optikerföretagare slår sig samman och gratulerar 100-åriga Finland genom att introducera en helt ny tjänstehelhet för torra ögon.

Mer än var tredje finländare uppskattas lida av torra ögon, men nu finns hjälp till förfogande i hela landet då den nya tjänsten introduceras i alla Fenno- och Synspecialistbutiker. 

Torra ögon är ett vanligt och växande problem som idag allt oftare också drabbar barn och unga. Vanliga symptom är att ögonen känns bl.a. kliande, brännande, stickande, trötta och grusiga, men också vattniga eller ljuskänsliga. De bakomliggande orsakerna till tillståndet kan vara exempelvis dietära, allergier, läkemedel, miljöfaktorer som luftkonditionering samt bildskärmsarbete och bruk av mobila enheter. Torra ögon kan undersökas och behandlas framgångsrikt. Fenno och Synspecialisterna introducerar en ny tjänstehelhet för torra ögon. Ögonen undersöks och mäts, en behandlingsplan skrivs och behandlingens effekter följs upp.

Kundlöfte

Fenno och Synspecialisterna utgör tillsammans den största gruppen inhemska privatägda optikeraffärer helt utan utländskt kapital eller private equity investerare. Finlands 100 år till ära är affärerna 100 stycken till antalet! Gruppens viktigaste kundlöften består av inhemskt företagande, kontinuerlig utveckling av tjänster för bättre seende och ögonhälsa, ett lokalt och oberoende produkturval, snabba leveranstider som baserar sig på lokalt arbete och förtroendeingivande personlig kundbetjäning med bl.a. flexibla betjäningstider.

Fenno och Synspecialisterna erbjuder ett inhemskt och genuint lokalt alternativ där varje ögonpar sköts med bästa möjliga expertis, på flera orter till och med av företagare och optiker i tredje generationen. Samarbetet kommer också att medföra ytterligare lanseringar under 2017.

#100optiker #100optikkoa